Infrastruktura

IT infrastrukturu tvoří systém vzájemně propojených stavebních prvků, které poskytují podporu celkové funkcionalitě organizace. Kromě vysokého stupně zabezpečení IT infrastruktury máme na zřeteli i možnost jejího růstu a dalšího rozšiřování vzhledem k potřebám organizace.

Rozsah poskytovaných služeb :

  • Od základní IT infrastruktury po kritické systémy s vysokou dostupností
  • Bezpečnost v nejvyšších standardech
  • Dohledové systémy
  • Helpdesk