Managed services

Managed Services (svěřená správa), případně Outsourcing jsou vysoce efektivní způsoby zajištění IT potřeb pro celou škálu subjektů, ve kterých jsou klíčové aktivity zákazníka přímo nebo nepřímo závislé na informačním systému a IT infrastruktuře.

U řady činností hraje infrastruktura výpočetní techniky nepostradatelnou úlohu, často jsou na ní závislé klíčové činnosti zákazníka. I v prostředí nejmenších organizací bývají proto stanoveny vysoké požadavky na funkčnost, dostupnost a výkonnost IT systémů.

Pokud subjekt přímo nepodniká v oboru IT, znamená pro něj správa a údržba IT systémů obvykle zřízení provozního IT útvaru, s čímž jsou spojeny vysoké provozní náklady, investiční výdaje a administrativní zátěž.

Alternativou k tradičnímu přístupu je využití služeb specializované IT firmy, která převezme všechny provozní IT činnosti formou svěřené správy nebo formou outsourcingu. 

WV SYSTEMS poskytne portfolio denních provozních služeb a garantuje provozuschopnost podle sjednaného plánu dostupnosti systému – SLA (Service Level Agreement).

Svěřená správa sítí, serverů, PC, tiskáren a dalších IT technologií představuje poskytování pravidelné služby zahrnující systémovou správu, údržbu, vzdálený dohled a hot-line nad všemi určenými systémy, které zůstávají majetkem zadavatelské firmy. 

Outsourcing

Outsourcing představuje dodávku služeb, ve které jsou integrovány služby technické správy, údržby, vzdáleného dohledu a hot-line s poskytnutím potřebné HW a SW infrastruktury jako součásti služby. 

Potřebná technologická infrastruktura je majetkem WV SYSTEMS a zákazník využívá pouze její technologické funkce.