Analýza a konzultace

Kritickým místem při tvorbě IT systémů je specifikace požadavků. Úspěch IT analýzy či konzultace je postaven na schopnosti precizní identifikace potřeb, schopnosti rychle se zorientovat v komplexní problematice a vytvořit srozumitelné specifikace IT systémů v souladu s potřebami zákazníka. 

Kvalitně provedená analýza sníží nejen náklady spojené s vývojem, implementací a testováním, ale i následné náklady na provoz a další rozvoj systému. Kvalitní dokumentace je nutná i pro pozdější schopnost, rychle a levně přizpůsobovat informační systémy novým požadavkům.

Rozsah poskytovaných služeb :

  • Analýza současného stavu systému a SW/HW audit
  • Zpracování informační strategie
  • Zpracování úvodních studií
  • Analýza a formulace požadavků
  • Správa katalogu požadavků a řízení změn
  • Návrh IT systémů
  • Analýza a návrh bezpečnosti systémů a zálohování dat