ERP

Množství, relevance a dostupnost informací ve chvíli, kdy je potřebujete, rozhodují o úspěchu vašich strategických rozhodnutí. ERP jsou oprávněně označovány jako informační srdce organizace. 

V jejich modulech se soustřeďují informace ze všech končetin společnosti a do mozkového centra předávají ty nejdůležitější údaje, výstupy a pohledy. Management díky tomu řídí podnik/instituci de facto v reálném čase a může správně reagovat na aktuální dění i budoucí vývoj.

Rozsah poskytovaných služeb :

 • CRM (Customer Relationship Management) 
 •  DMS (Document Management System)
 • HRM (Human Resource planning)
 • Controlling > Reporting

DMS

Dokumenty jsou nositelem klíčového know-how každé organizace. V současném digitálním věku je spolehlivé a důvěryhodné uchování a správa elektronických dokumentů základním předpokladem jejich snadné dostupnosti a možnosti efektivně vytěžit informace, které obsahují.

Rozsah poskytovaných služeb :

 • Spisová služba
 • Důvěryhodná archivace digitálních dokumentů
 • Skenování a digitalizace dokumentů
 • Správa dokumentů – úložiště
 • Řízení dokumentů – oběh a zabezpečení

Infrastruktura

IT infrastrukturu tvoří systém vzájemně propojených stavebních prvků, které poskytují podporu celkové funkcionalitě organizace. Kromě vysokého stupně zabezpečení IT infrastruktury máme na zřeteli i možnost jejího růstu a dalšího rozšiřování vzhledem k potřebám organizace.

Rozsah poskytovaných služeb :

 • Od základní IT infrastruktury po kritické systémy s vysokou dostupností
 • Bezpečnost v nejvyšších standardech
 • Dohledové systémy
 • Helpdesk