Analýza a konzultace

Kritickým místem při tvorbě IT systémů je specifikace požadavků. Úspěch IT analýzy či konzultace je postaven na schopnosti precizní identifikace potřeb, schopnosti rychle se zorientovat v komplexní problematice a vytvořit srozumitelné specifikace IT systémů v souladu s potřebami zákazníka. 

Kvalitně provedená analýza sníží nejen náklady spojené s vývojem, implementací a testováním, ale i následné náklady na provoz a další rozvoj systému. Kvalitní dokumentace je nutná i pro pozdější schopnost, rychle a levně přizpůsobovat informační systémy novým požadavkům.

Rozsah poskytovaných služeb :

  • Analýza současného stavu systému a SW/HW audit
  • Zpracování informační strategie
  • Zpracování úvodních studií
  • Analýza a formulace požadavků
  • Správa katalogu požadavků a řízení změn
  • Návrh IT systémů
  • Analýza a návrh bezpečnosti systémů a zálohování dat

Podpora

Úspěšně dokončenou implementací přechází životní cyklus IT systému do fáze podpory. 

Všechna námi dodávaná řešení jsou podporována po celou dobu životnosti. Dle úrovně SLA (Service Level Agreement) je podpora rozdělena do několika úrovní.

Základní podpora

Zahrnuje službu hot-line a vzdálenou správu aplikací.

Provozní podpora

Služba zahrnuje podporu, která souvisí s provozováním aplikačního programového vybavení a nemá systémový či technický charakter. Jedná se zejména o instalace aplikací a podporu při jejich zavádění, školení, řešení provozních problémů v místě provozování aplikací, konzultace, operativní jednorázové analytické či programátorské práce prováděné na základě specifických požadavků, příp. další činnosti dle požadavků zákazníka.

Systémová podpora

Služba zahrnuje systémovou správu, instalaci a konfiguraci systémových softwarových prostředků a optimalizaci systémového prostředí pro provoz aplikací

Technická podpora

Služba zahrnuje zejména technický servis hardwarových prostředků, opravy, profylaxi, příp. další činnosti dle požadavků zákazníka.

Managed services, Outsourcing

Nejvyšší úrovní podpory řešení je komplexní převzetí formou svěřené správy nebo outsourcingu.