Implementace

Nedílnou součástí dodávek řešení je implementace, služba poskytovaná týmem konzultantů, kteří se podle implementačního plánu podílejí na zavedení systému. Na kvalitě implementace značně závisí využitelnost vybraného řešení a jedině kvalitní implementace nákup IT systému několikanásobně zhodnotí.

Proces implementace v bodech:

Projekt:

  • Harmonogram projektu
  • Rozpočet projektu
  • Plán eliminace rizik
  • Plán realizace projektu
  • Instalace, parametrizace, integrace
  • Školení